קהילה יקרה,
 
אתרי הפסולת הגושית והגזם מהווים מטרד בטיחותי וסביבתי.
ועד המושב בשיתוף המועצה אזורית קיימו סיורים ופגישות בנושא והוחלטו הדברים הבאים:
1. אתר פסולת גושית – האתר נסגר בתאריך 1/6/24, איסוף של פסולת ביתית בלבד יבוצע פעם בשבוע מליד בתי התושבים, במתכונת זהה לאיסוף הגזם, קרי הוצאת פסולת גושית בסדר גודל סביר רק יום לפני הפינוי.
2. אתר גזם – האתר ייסגר בתאריך 1/7/24, איסוף הגזם יישאר במתכונת הנוכחית (מבתי התושבים) ויישלח להטמנה.
ההחלטות יבחנו בשנית לאחר תקופת ניסיון ותתקבל החלטה סופית בנושא.

מצורף דף הנחיות של המועצה המגדיר את סוג הפסולת לאיסוף ואופן האיסוף.

בתקווה לימים שקטים ובשורות טובות. 
ועד מקומי טל שחר

נהלים והנחיות הוצאת גזם וגושית.pdf