תלמידות ותלמידים כיתות ח' מוזמנים להגיע לפגישה שבועית לתגבור לימודי המתמטיקה ולשבת עם תלמידי כיתות י' הנגשים לבגרות.

הלימוד פרטני או בקבוצות קטנות בהתאם לביקוש, הלימודים יהיו בליווי המורה למתמטיקה לילך שחם. 

בכל יום שני בשעה 17:00-16:00  נלמד ביחד בקן הנוער ונוודה שכל מי שרוצה תקבל ויקבל עזרה. 

המפגשים יתחילו בשבוע הבא, החל מה 16/11

מוזמנות ומוזמנים להרשם בטופס: 

לימודי מתמטיקה לכיתות ח' עם תלמידות ותלמידי כיתות י' בלווי לילך שחם

הלימודים יתחילו ביום שני 09/11 בשעה 16:00 בקן הנוער