תלמידות ותלמידים כיתות ה' מוזמנים להגיע לפגישה שבועית לתגבור לימודי המתמטיקה ולשבת עם תלמידות ותלמידי כיתות ח'. 

הלימוד פרטני או בקבוצות קטנות בהתאם לביקוש, הלימודים יהיו בליווי המורה למתמטיקה לילך שחם ו/או מתנדב אחראי קבוע אחר. 

בכל יום שלישי בשעה 15:00-16:00  נלמד ביחד בקן הנוער ונוודה שכל מי שרוצה תקבל ויקבל עזרה. 

המפגשים יתחילו בשבוע הבא, החל מה 17/11

מוזמנות ומוזמנים להרשם בטופס: 

לימודי מתמטיקה לכיתות ה' עם תלמידות ותלמידי כיתות ח' בלווי לילך שחם

הלימודים יתחילו ביום שלישי 10/11 בשעה 15:00 בקן הנוער