בוקר טוב,  
בתאריך 4.8.2020 (היום) יהיו שינויים בשעת פתיחת חדר הדואר.
שעות הפתיחה יהיו משעה 16:00-18:00

תודה על ההבנה

חנה ופיליס