הנחיות פורטל החירום הלאומי לקטיעת שרשרת ההדבקה

לאור העליה במספר החולות וחולים המאומתים ולמספר המשפחות המבודדות בישובים, 
אנו מעבירים לכם חומר עם ההנחיות האחרונות שנשלחו מהמועצה להתמודדות במקרים אלו.

הוועד המקומי