במסגרת הסיוע לעסקים, קבעה ממשלת ישראל תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) הקובעות זכאות להנחה בארנונה לעסקים עד לחודש יוני 2021. 

על פי התקנות, תינתן הנחה של 95% בארנונה העסקית לעסקים שמחזורם השנתי הוא עד 200 מיליון ₪ ושנפגעו בהיקף של למעלה מ-60% לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019.  עסקים שמחזורם השנתי הוא עד 400 מיליון ₪ יהיו זכאים אם נפגעו בהיקף של למעלה מ-80%.

עסק הזכאי להנחה יגיש בקשה בטופס מקוון באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, משרד הכלכלה והתעשייה.

להגשת בקשה לתקנות המלאות ולפרטים נוספים: https://www.m-yehuda.org.il/823/