קהילה יקרה, 

בימים אלו מסתיימת ההרשמה לגני הילדים. 

הורים הזקוקים לסייעת רפואית עבור בנם/בתם יש להעביר את המידע למועצה בהקדם
לליטל סומך מנהלת מחלקת פרט: 02-9958844 או לסימי : 029958845 רכזת וועדות השמה.

בברכה, 
הוועד המקומי