בית ספר אזורי "השחר"

בית הספר נמצא במרכז השטח הבנוי של היישוב, ברחוב "נהר הירדן", ציר האורך של המושב, שעליו נמצאים מוסדות היישוב. 

בשנת תש"י (1950) הכשירו הורים, דיירי היישוב, בית מגורים בן חדר אחד לשמש בית ספר עבור ילדי היישוב המעטים, הזכאים לחינוך חובה. קבוצת התלמידים הייתה רב-גילית והודרכה על ידי שתי סטודנטיות שבאו מירושלים מדי יום.

בשנת תשי"ג (1953) הוכשר האתר הנוכחי לשמש בית ספר, במתכונת שמונה-שנתית. לשם כך הובאו צריפים אחדים, ובכל חדר למדו שתי קבוצות-גיל, עם מורה אחת. בכל קבוצת-גיל ("כיתה") למדו 5–9 תלמידים.

עם הגידול במספר הזכאים לחינוך חובה, נוספו צריפים "שוודיים", מונה מנהל, מבין חברי המושב, וצוות המורים גדל. המורים נסעו מירושלים בתחבורה ציבורית, ומצומת נחשון עשו את דרכם ברגל לבית הספר במושב.

בשנת תשי"ט (1959) הצטרפו לבית הספר תלמידי כפר אוריה, ובית הספר שינה את מתכונתו לבית ספר אזורי של המועצה האזורית "מטה יהודה". מאז, לומדים בו תלמידים מכל יישובי  אשכול שפלה והסביבה.

החל בשנת תש"מ (1980) פועל בית הספר במתכונת שש-שנתית.