בנוסף לוועד המקומי מתנדבות ומתנדבים במושב עשרות א.נשים אשר פועלים לטובת שיפור החיים של כולנו בטל שחר. 

הוועדות הפעילות במושב: 

צוות תשתיות תקשורת