ועדת תרבות מבוגרים

ועדת ביטחון

ועדת קהילה

ועדת נוער