לתושבים/ות שלום, 

אתר הפסולת הגושית מיועד לתושבי המושב בלבד. 

ניתן להשליך באתר פסולת גושית כגון: חלקי ריהוט ו/או גרוטאות. 

אסור בתכלית האיסור להשליך פסולת עסקית, בניין, גזם, ו/או זבל סוסים.

באתר מותקן מנעול חכם עם קוד משתנה, לצורך קבלת הקוד יש לפנות לחנה מהמזכירות או לדוד ויילר. 

טלפון מזכירות: 08-9340825

בברכה, 

ועד מקומי טל שחר.