נתיב הראשונים

תחילתו של "נתיב הראשונים" - ברחוב "נחל קדרון" וסופו - ברחוב "נחל דן".

בתוואי הזה שכנו מוסדות הקהילה, שנתנו מענה מידי לניהול חיי היום-יום במושב הצעיר.

 1. בית מזכירות המושב  שבו פעלו מזכיר המושב, המדריך החקלאי והחברתי, הנהלת החשבונות וישיבות ועד האגודה
 2. גן ילדים רב-גילי
 3. בית כנסת שפעל בשבתות ובערבי חג

המוסדות פעלו בשלושה מבני מגורים, שגודלם 4*6 מטר נטולי שירותים.

מבנים ייעודיים הוקמו בין השנים תש"י–תש"ל (1950–1970) בהתאם לצורכי האוכלוסייה והתפקודים הכלכליים.

 1. גן ילדים הוקם באמצע שנות החמישים בקריית החינוך.
 2. בית כנסת נבנה על ציר רחוב "נהר הירדן".
 3. בית המזכירות, כיום "בית הקהילה", הוקם בתחילת שנות השבעים ברחוב "נהר הירדן".

מוסדות שהוקמו על ידי גופים חיצוניים:

 1. מרפאת קופת חולים
 2. מקווה – על ידי משרד הדתות

מהקמה לביסוס:

 1. רשת החשמל הארצית – החיבור נעשה בשנת תשי"ז (1957).
 2. תקשורת – החיבור למנויים נעשה באמצע שנות השבעים. לפני כן היה טלפון ציבורי, המופעל באסימונים.
 3. כבישים פנימיים נסללו בתחילת שנות השבעים. לפני כן היו שבילי עפר, שהפכו בחורף לעיסת בוץ בלתי עבירה.