לאחר ניסיון של מספר חודשים בפיזור פחי המחזור בנקודות שונות בישוב, הגענו למסקנה כי השיטה הנוחה ביותר לרווחת התושבים וגורמי הפינוי הינה ריכוז של כל פחי המחזור במקום מרכזי אחד. לצורך כך, הוכשר שטח הנמצא בין חצר בית הכנסת לרחוב נחל דן.

על מנת לשמור על הסדר והניקיון של האתר יש להקפיד על הכללים ולהשליך את הפסולת בהתאם לפח הרלוונטי:

פחים כתומים- אריזות (כמצוין ע"ג המדבקה)
 פחים כחולים- עיתונים
פחים סגולים- בקבוקי זכוכית
פחים ירוקים – בגדים
מיכל כחול- אלקטרוניקה
מתקן רשת- בקבוקי פלסטיק
מתקן מחזור לקרטונים - יש לשטח את הקרטונים ע"מ להקטין נפח

אין להשאיר במתחם שקיות או קרטונים עם פריטים שאינם מהפירוט הנ"ל

* כאשר הפחים מלאים ועד ריקונם אין להשאיר פריטים באתר מחוץ לפחים, את מועדי ריקון הפחים ניתן לראות האתר המועצה: https://www.m-yehuda.org.il/687/

* בשל הסמיכות לבית הכנסת, נבקשכם.ן לא להפריע לציבור המתפללים בשעת התפילות.

פינת מיחזור1