גם ניצנים מיועד לגילאי 3-5, הגן הינו גן רשמי של משרד החינוך.

התפיסה החינוכית: בגן מושם דגש על נושאי הליבה של משרד החינוך. ייחודיות הגן הינה בשימת דגש על חינוך סביבתי ואומנות. דגשים: קבלת האחר, אקלים מכבד המעודד שימוש בתקשורת לא אלימה המאפשר לילד/ה לבטא את עצמו/ה ואת יכולותיו השונות.

אני מאמינה שעצם שימת הדגש בפן הרגשי -חברתי מעצים את הילד/ה ומחזק את בטחונו/ה, לא פחות מהפן האינטלקטואלי על ידי סביבה חמה, אוהבת ותומכת.

מחכים לכם/ן,

שגית אפריאט והצוות החינוכי

טלפון: 08-9350799