שנה טובה לקהילת טל שחר

בימים אלו של משבר כלכלי, אנו מזמינים אתכם.ן לפעול מתוך ערבות הדדית ולסייע בתרומה לטובת חברים.ות בקהילת טל שחר שזקוקים לתמיכה.


חגי תשרי תשפ"א, ספטמבר 2020

קהילת טל שחר
"לעשות מעשה טוב הוא משימתו המהוללת ביותר של האדם" / סופוקלס

משבר הקורונה גרם למשבר כלכלי כבד הפוגע בכל שכבות האוכלוסייה, גם במי שמעולם לא נזקקו לעזרה כלכלית. חוסנה של קהילה נמדד ביכולתה לתת מענה בזמנים קשים. בימים אלו של משבר כלכלי, אנו מזמינים אתכם.ן לפעול מתוך ערבות הדדית ולסייע בתרומה לטובת חברים.ות בקהילה שזקוקים לתמיכה.

רגע לפני החגים, בואו לפתוח את הלב.

אך זה עובד?

 1. קהילת טל שחר מוזמנת לתרום לקבוצת ה"פייבוקס" בנייד 050-3599516
  או במזומן במזכירות, ניתן להשאיר מעטפה גם בתיבה שבכניסה למזכירות. הכספים שיאספו יועברו לנאמנות אצל עו"ד זאב לנדנר. 

 2. אין הגבלה או סכום מינימום לתרומה.

 3. תרומות יתקבלו עד לתאריך 30/09. לא ניתן יהיה לדעת את זהות התורם/ת או כמה כסף נתרם על ידי כל אחד/ת מהתורמים. בקבוצה ניתן יהיה לראות רק את הסכום הכולל שנתרם ואת מספר התורמים/ות.

 4. בקשות לקבלת תמיכה יתקבלו עד לתאריך 30/09 על ידי פנייה ישירה לעו"ד לנדנר בטלפון: 02-6231155, 052-2503077, או במייל: zeevlendner@walla.co.il.

 5. הסכום שיאסף יהיה במשמורת בלעדית של עו"ד זאב לנדנר בחשבון נאמנות נפרד. חלוקת התרומות תפוקח על ידי ועדת תרומות שהוקמה לצורך זה, הכוללת את עו"ד לנדנר, ללא אפשרות לחברי/ות הוועד המקומי ו/או כל אחד אחר מהמושב לדעת את זהות הפונים לקבלת תרומה. חברי הוועדה: שרית ידיאל רכזת קהילה, רוני צבן, אורנה אוזן ועו"ד לנדנר.

 6. לאחר איסוף התרומות, הסכום הכולל שייאסף יחולק, שווה בשווה, לפי מספר הנפשות הפונות, כאשר הסכום המקסימאלי לקבלת תמיכה כלכלית הוא 1,000 ₪ לנפש. כך לדוגמא משפחה בת 5 נפשות תוכל לקבל סכום מקסימאלי של 5,000 ₪.

 7. הסכומים יחולקו עד לתאריך 15/10.

מי זכאי לקבלת תמיכה? כיצד ניתן לקבל אותה? מי ידע מזה?

 1. כל תושבי/ות מושב טל שחר הזקוקים לעזרה של הקהילה. כל משפחה, איש, או אישה, המתגוררים בטל שחר ומעוניינים לקבל תרומה חד פעמית, יוכלו לפנות לעו"ד לנדנר עד לתאריך 30/09. לקבלת סיוע ניתן לפנות באמצעות הטלפון: 02-6231155, 052-2503077 או באמצעות הדוא"ל: zeevlendner@walla.co.il.
  אין צורך לנמק או לפרט על מנת לקבל זכאות לתרומה. אנו מאמינים/ות כי מי שפונה לבקשת עזרה – ראוי/ה לקבלה.

 2. פרטי הפונים והפונות יהיו חשופים אך ורק לעו"ד זאב לנדנר והוא יעביר את הכספים ישירות לפונים והפונות מבלי לעדכן אף גורם במושב אודות זהות מקבלי התרומה.

 3. לאחר קבלת כל הפניות, עו"ד לנדנר יעדכן את הוועד המקומי בכמות הפניות ומה הסכום לנפש שחולק, הוועד המקומי לא יקבל מידע לגבי זהות מקבלי התמיכה.

ואם יישאר כסף בקופה?

במידה וייוותר כסף בקופה, הוא יישאר בחשבון הנאמנות ויעמדו בפני הוועד המקומי שתי אפשרויות להמשך פעולה:

 1. שמירת הסכום לתקופת החגים הבאה.

 2. הקמת קרן לעזרה למקרי רווחה אחרים כגון: מחלה, פטירה, או כל משבר אחר.
   

שיקול הדעת להמשך פעולה הינו של וועד המקומי בהתייעצות עם עו"ד לנדנר וועדת התרומות. המידע יימסר לקהילה ולתורמים/ות בזמן אמת.

הוועד המקומי מודה מראש לכל התורמים והתורמות ומאחל לכל בית טל שחר בריאות איתנה, שלווה וצמיחה.

שנה טובה,
ועד מקומי
מושב טל שחר