תרומות לקהילה טל שחר

קהילת טל שחר למען חברות וחברי טל שחר אנו שמחים לעדכן כי פרויקט "תרומות חגי תשרי" הצליח לסייע לפונים מתוך הקהילה! סה"כ נאספו 3700 ש"ח בקופת בפייבוקס אשר חולקו שווה בשווה בין 4 מבקשות ומבקשי הסיוע. לאחר חשיבה של ועדת התרומות הוחלט להמשיך עם הפרויקט.


קהילת טל שחר
"לעשות מעשה טוב הוא משימתו המהוללת ביותר של האדם" / סופוקלס

משבר הקורונה גרם למשבר כלכלי כבד הפוגע בכל שכבות האוכלוסייה, גם במי שמעולם לא נזקקו לעזרה כלכלית. חוסנה של קהילה נמדד ביכולתה לתת מענה בזמנים קשים. בימים אלו של משבר כלכלי, אנו מזמינים אתכם.ן לפעול מתוך ערבות הדדית ולסייע בתרומה לטובת חברים.ות בקהילה שזקוקים לתמיכה.

אך זה עובד?

 1. קהילת טל שחר מוזמנת לתרום לקבוצת ה"פייבוקס" בנייד 050-3599516
  או במזומן לחברי ועדת התרומות: רוני צבן- 052-5852434, אורנה אוזן- 050-7771885, שרית ידיאל - 050-3599516, איסוף תרומות במזומן יעשה ע"י 2 מחברי ועדת התרומות ביחד לצורכי בקרה ושקיפות. הכספים שיאספו יועברו לעו"ד זאב לנדנר לחלוקה. 

 2. אין הגבלה או סכום מינימום לתרומה.

 3. תרומות יתקבלו עד לתאריך 31.03.21. בקבוצת הפייבוקס לא ניתן יהיה לדעת את זהות התורם/ת או כמה כסף נתרם על ידי כל אחד/ת מהתורמים. בקבוצה ניתן יהיה לראות רק את הסכום הכולל שנתרם ואת מספר התורמים/ות. יחד עם זאת, בעדכון החודשי אשר יפורסם בסוף כל חודש יפרסמו  שמות התורמים וסכום התרומה בהתאם לבקשתו ושיקול דעתו כל תורם ותורמת, האחרים בבחינת מתן בסתר. 

 4. בקשות לקבלת תמיכה יתקבלו על ידי פנייה ישירה לעו"ד לנדנר בטלפון: 02-6231155, 052-2503077, או במייל: zeevlendner@walla.co.il.

 5. הסכום שיאסף יועבר לעו"ד זאב לנדנר וחלוקת התרומות תפוקח על ידי ועדת תרומות שהוקמה לצורך זה, ללא אפשרות לחברי/ות הוועד המקומי ו/או כל אחד אחר מהמושב לדעת את זהות הפונים לקבלת תרומה. 

 6. בסוף כל חודש הסכום הכולל שייאסף באותו החודש יחולק, שווה בשווה, לפי מספר הנפשות הפונות, כאשר הסכום המקסימאלי לקבלת תמיכה כלכלית הוא 1,000 ₪ לנפש. 

 7. הסכומים יחולקו עד לתאריך 15 בחודש העוקב. (פניות שהתקבלו עד 30.10 יקבלו סיוע כספי בתאריך 15.11 וכן הלאה). 

 8. במידה ולא יתקבלו תרומות בחודש מסויים הוועדה תתכנס ותחליט לגבי המשך הפעילות. 

מי זכאי לקבלת תמיכה? כיצד ניתן לקבל אותה? מי ידע מזה?

 1. כל תושבי/ות מושב טל שחר הזקוקים לעזרה של הקהילה. כל משפחה, איש, או אישה, המתגוררים בטל שחר ומעוניינים לקבל תרומה  יוכלו לפנות לעו"ד לנדנר עד לתאריך 31.03.21. לקבלת סיוע ניתן לפנות באמצעות הטלפון: 02-6231155, 052-2503077 או באמצעות הדוא"ל: zeevlendner@walla.co.il.
  אין צורך לנמק או לפרט על מנת לקבל זכאות לתרומה. אנו מאמינים/ות כי מי שפונה לבקשת עזרה – ראוי/ה לקבלה.
 2. הנמצאים במצוקה קשה יוכלו לפנות פעם שניה לאחר חודשיים לקבלת סיוע נוסף. ניתן לפנות פעמיים לכל היותר לקבלת סיוע. 
 3. פרטי הפונים והפונות יהיו חשופים אך ורק לעו"ד זאב לנדנר והוא יעביר את הכספים ישירות לפונים והפונות מבלי לעדכן אף גורם במושב אודות זהות מקבלי התרומה.
 4. בסוף כל חודש, לאחר קבלת הפניות, עו"ד לנדנר יעדכן את חברי ועדת התרומות ואת הוועד המקומי בכמות הפניות ומה הסכום לנפש שחולק, חברי ועדת התרומות והוועד המקומי לא יקבלו מידע לגבי זהות מקבלי התמיכה.

ואם יישאר כסף בקופה?

במידה וייוותר כסף בקופה ב 01.04.21, הוא יישאר בחשבון הנאמנות ויעמדו בפני הוועד המקומי שתי אפשרויות להמשך פעולה:

 1. שמירת הסכום לתקופת החגים הבאה, חגי תשרי 2021. 

 2. הקמת קרן לעזרה למקרי רווחה אחרים כגון: מחלה, פטירה, או כל משבר אחר.
   

שיקול הדעת להמשך פעולה הינו של וועד המקומי בהתייעצות עם עו"ד לנדנר וועדת התרומות. המידע יימסר לקהילה ולתורמים/ות בזמן אמת.

הוועד המקומי מודה מראש לכל התורמים והתורמות ומאחל לכל בתי טל שחר בריאות איתנה, שלווה וצמיחה.

ועד מקומי
מושב טל שחר