סיפורי שואה וגבורה משפחתיים: מנחם ומרים יגר הוריו של דב ואילן יגר

סיפור של תושייה, אומץ וגם מזל ועזרה מצד אותם אנשי אירופה שנחלצו לעזרת היהודים.